Servei de monitoratge

/Servei de monitoratge

MONITORS

Disposem de diferents serveis de monitoratge. Podeu decidir entre viatges on els monitors us esperaran al destí, o monitors que us acompanyaran des de l’escola amb servei 24h.

La majoria dels viatges organitzats per les AMPES no porten professorat, en aquest cas podem posar monitors des del centre, tenint en compte la ràtio corresponent o, si hi va algun pare, podem fer un combinat, segons sigui necessari en cada cas.

Potser aquest any amb la reducció de professors, a l’hora d’organitzar el vostre viatge, us adoneu que us manquen professors per poder anar-hi. No patiu, podem posar-hi alguns monitors o guies acompanyants, segons les vostres necessitats.