Avís legal

//Avís legal

AVÍS LEGAL

La informació, les normes i les condicions (en endavant, «avís legal») que consten en aquest document tenen l’objectiu de regular, en el que sigui aplicable, l’ús dels llocs web que Viajes Cum Laude, SL, posa a disposició del públic per complir les obligacions legals corresponents.

 

ÍNDEX DE CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL
ÍNDEX DE CONTINGUT DE L’AVÍS LEGAL
SOBRE VIAJES CUM LAUDE, SL
LLOCS WEB I DOMINIS
OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS WEB DE VIAJES CUM LAUDE, SL
INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)
SOBRE ELS USUARIS
CONDICIONS D’ÚS DELS LLOCS WEB DE VIAJES CUM LAUDE, SL
EDAT DELS USUARIS
RESPONSABILITATS
RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE VIAJES CUM LAUDE, SL
GARANTIA PER INSOLVÈNCIA PER VIATGES COMBINATS
REGISTRE D’USUARIS
PROPIETAT INTEL•LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB
ENLLAÇOS

 

SOBRE VIAJES CUM LAUDE, SL

LLOCS WEB I DOMINIS
Viajes Cum Laude, SL, opera a la xarxa per oferir els seus serveis amb els dominis següents:
• www.viajescumlaude.es
• www.viajescumlaude.com
Es considera www.viajescumlaude.es com a domini principal.

MOLT IMPORTANT: alguns serveis oferts als llocs web de Viajes Cum Laude, SL, accessibles per als usuaris d’internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen o modifiquen aquest avís legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans que s’iniciï la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o es contractin serveis o productes. En aquest cas s’haurà d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents).
OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS WEB DE VIAJES CUM LAUDE, SL
L’activitat de Viajes Cum Laude, SL, és la d’agència de viatges i l’objecte dels nostres llocs web és oferir els nostres serveis per mitjà d’internet per rebre informació i ofertes de viatges, atenció al client, vendes, etc.
Viajes Cum Laude, SL, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com altres condicions particulars.
Viajes Cum Laude, SL, duu a terme tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els seus llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Viajes Cum Laude, SL, es corregiria immediatament després que se’n tingués coneixement, i no es podria acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que es poguessin derivar dels errors o les omissions de la informació continguda en els llocs web.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, només quedaria afectada la clàusula o la part que resulti nul•la o ineficaç. Les condicions generals subsistiran en tota la resta i la clàusula o la part de la clàusula que resulti afectada es considerarà exclosa.
INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)
En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que Viajes Cum Laude, SL, situada al C/ Calabria nº75 ppal 2ª 08015 Barcelona, amb NIF B61129986, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 29112, foli 0045, full Dup. 14812
El titular d’aquest lloc web és Viajes Cum Laude, SL, registrat a la Generalitat de Catalunya amb el codi GC 132 MD.
Estem a la vostra disposició a les nostres oficines i, a més, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:
• Per correu electrònic, a l’adreça info@viajescumlaude.com.
• Per telèfon, al número d’atenció al client +34 93 327 80 60.

 

SOBRE ELS USUARIS

L’accés o l’ús dels llocs web de Viajes Cum Laude, SL, per part d’una persona li atribueix la condició d’usuari. L’usuari accepta, per accedir als diferents llocs web de Viajes Cum Laude, SL, les condicions generals d’ús dels llocs web de Viajes Cum Laude, SL, que es presenten a continuació.
L’usuari dels llocs web de Viajes Cum Laude, SL, ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que es proposi utilitzar-los, ja que tant els llocs web com les condicions d’ús recollides en aquest avís legal poden haver estat modificats.
CONDICIONS D’ÚS DELS LLOCS WEB DE VIAJES CUM LAUDE, SL
Els llocs web de Viajes Cum Laude, SL, ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’usuari assumeix la responsabilitat a l’hora d’accedir als llocs web de Viajes Cum Laude, SL. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i els serveis que Viajes Cum Laude, SL, ofereix per mitjà dels seus llocs web. L’usuari es compromet a no emprar-los en accions que puguin:
• Incórrer en activitats il•lícites o il•legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
• Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel•lectual i industrial.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob i pornogràfic il•legal i d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes informàtics de Viajes Cum Laude, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones.
• Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
• Intentar accedir o, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular-ne les dades.
EDAT DELS USUARIS
Els llocs web de Viajes Cum Laude, SL, no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no se’n permet l’ús a menors de 14 anys i és recomanable que, si s’escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys no han de proporcionar a Viajes Cum Laude, SL, dades de caràcter personal, pròpies o de familiars.
Per respectar la legislació vigent, Viajes Cum Laude, SL, prohibeix la contractació o la reserva de productes o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

 

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE VIAJES CUM LAUDE, SL
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs web de Viajes Cum Laude, SL. Així, doncs, Viajes Cum Laude, SL, queda alliberada de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’usuari.
REGISTRE D’USUARIS
Per accedir a determinats serveis cal la condició d’usuari registrat. L’usuari té la responsabilitat de protegir la contrasenya que utilitza per accedir als llocs web de Viajes Cum Laude, SL, reservats als usuaris que tenen la condició d’usuari registrat, amb la finalitat d’evitar la usurpació de la seva identitat.
Així mateix, l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal que ha comunicat per accedir als llocs web de Viajes Cum Laude, SL, i navegar-hi, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.
L’enviament i la remissió de dades que faci l’usuari per mitjà del lloc web de Viajes Cum Laude, SL, o la informació que aquesta remeti està protegida per les tècniques més modernes de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades comunicades i emmagatzemades a les nostres bases de dades estan protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats. Viajes Cum Laude, SL, duu a terme tots els esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per garantir l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

GARANTIA PER INSOLVÈNCIA PER VIATGES COMBINATS
L’agència disposa de la garantia per insolvència establerta per als viatges combinats en l’Art. 252-10 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya formalitzada a través de la pòlissa de caució nombre 021S00377CAV amb la companyia asseguradora MARKEL (Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Planta 35. Edificio Torre Picasso 28020 MADRID) que cobreix, en cas d’insolvència de l’Agència de Viatges, el reemborsament efectiu dels pagaments efectuats pels viatgers contractants d’un viatge combinat que haurien hagut d’efectuar en la mesura en què no s’haguessin realitzat els serveis corresponents fins a la finalització del viatge contractat i, si el transport estigués inclòs en el viatge combinat contractat, de les despeses de repatriació, i de les despeses d’allotjament previ a la mateixa .

PROPIETAT INTEL•LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Viajes Cum Laude, SL, té la titularitat de tots els elements que formen el lloc web, així com de l’estructura, el disseny i el codi font, i aquests estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial.
Es prohibeix reproduir totalment o parcialment els continguts d’aquest lloc web, i també modificar-los o distribuir-los sense citar-ne l’origen o sol•licitar-ne prèviament autorització.
Viajes Cum Laude, SL, no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús que puguin fer tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

 

ENLLAÇOS
Aquest lloc web inclou enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’internet externes als llocs web de Viajes Cum Laude, SL. En cas que l’usuari faci servir aquests enllaços, Viajes Cum Laude, SL, us informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs i els seus continguts.
En cap cas Viajes Cum Laude, SL, no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o en altres llocs d’internet.
Si algun usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il•lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, us agrairem que contacteu amb Viajes Cum Laude, SL, i ens ho comuniqueu perquè procedim a eliminar l’enllaç esmentat.
Qualsevol activitat efectuada en els llocs web dels quals no és titular Viajes Cum Laude, SL, està regulada per les seves pròpies normes i condicions. Per aquest motiu, recomanem que, abans de fer ús de llocs webs fora del control directe de Viajes Cum Laude, SL, els usuaris se n’informin als apartats d’avís legal o similars.