Documentació per viatjar

/Documentació per viatjar

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN EL VOSTRE VIATGE

VIATGES NACIONALS:

· Els alumnes espanyols hauran de viatjar amb el DNI en vigor.
· Els alumnes extracomunitaris hauran de viatjar amb el NIE en vigor.

VIATGES ALS PAÏSOS DE LA CEE:

Tots els alumnes  que no viatgin amb els pares a partir del 1 de setembre 2019 tant si viatgen en DNI com amb Passaport han de portar obligatòriament el permís de menors.
1. Alumnes espanyols

Els alumnes que siguin menors d’edat hauran de viatjar amb:
· DNI o PASSAPORT original, i vigent.  El passaport ha de ser personal (no serveix el passaport familiar)
· Permís de menors: el poden emetre els Mossos d’Esquadra o la Policia Nacional. Si aquest permís l’emeten amb els Mossos d’Esquadra, han d’adjuntar una fotocòpia del DNI del menor, una del DNI del pare o de la mare i una del llibre de família per a que el permís sigui vàlid durant el viatge. Si l’emeten amb la Policia Nacional, només és necessari que el menor porti el seu DNI original durant tot el viatge.

Per a emetre’l, en tots dos casos, ha d’anar un dels pares amb el seu DNI, el DNI del menor i el llibre de família original.

 

 L’autorització paterna que es fa a la policia es pot fer a:

Oficina Policia Nacional: Per fer l’autorització dels pares a la policia heu de presentar el DNI del fill, el DNI del pare o mare o tutor legal i el llibre de família.
> Descarregar autorització

Oficina Mossos d’Esquadra: Per fer l’autorització dels pares als mossos d’esquadra heu de presentar el DNI del fill/a, el DNI del pare o mare o tutor legal i el llibre de família. A més a més, heu de portar la fotocopia dels tres documents anteriors que hauran d’anar juntament amb al permís per que aquest tingui validesa.
> Descarregar autorització

2. Alumnes  amb altres nacionalitats:

Els alumnes que no siguin comunitaris han de portar obligatòriament:
· Passaport + NIE

· Permis patern: hauran d’anar a les seves autoritats consulars per obternirlo. (Això pot suposar un cost extra)

A més a més, s’hauran d’adreçar a l’Ambaixada o Consolat del país a visitar per:
·  informar de la seva nacionalitat
·  mostrar la documentació que tenen
·  i preguntar que necessiten viatjar i fer els tràmits pertinents.
A l’Ambaixada o Consolat els diran si necessiten algun visat o documentació en concret.

 

Els alumnes que siguin extracomunitaris que visitin Anglaterra o Irlanda han de portar el document List of Travellers que substitueix el visat en cas de viatge escolar.

A la següent pàgina trobareu el link on podeu buscar totes les Ambaixades i Consolats, així com la seva web, correu i adreça: http://www.embajada-online.com/

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE)

En aquest link de la seguretat social trobareu la informació per poder demanar la TARGETA online

En aquest link també explica quins son els casos on us heu d’adreçar a un CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social)