CONCURS FOTO&VÍDEO 2018

/CONCURS FOTO&VÍDEO 2018

CONCURS FOTO&VÍDEO 2018.

La foto guanyadora del concurs de foto 2018 ha estat TORMENTA SOBRE SAN PABLO

 

Centre: Institut Les Corts
Autor/a: Javier Gonzalez
Destí: Londres

 

Moltes felicitats Javier!

TORMENTA SOBRE SAN PABLO

prof10

El video guanyador amb 468 vots  ha estat MALLORCA 2018!

 

Centre: Institut Begues
Autor/a del vídeo: Alicia Ruiz Serra
Destí: Mallorca

 

Moltes felicitats Alicia!

LONDRES 2017

La foto guanyadora serà triada per CumLaude!

Bases:
A la fotografia hi ha d’aparèixer un grup d’alumnes gaudint del seu viatge.

Es valorarà que surti una motxilla de CumLaude (no és imprescindible).

Termini: Data límit de presentació el 29 de Juny de 2018

On adreçar-ho? Per e-mail a una d’aquestes dues adreces:

Important: Cal identificar les fotografies amb la següent informació:

 • Centre
 • Autor/a de la fotografia
 • Destí
 • Títol de la fotografia
 • Telèfon mòbil
 • Adreça electrònica

MOLT IMPORTANT: Si sou majors d’edat necessitarem que ens feu arribar un arxiu on hi consti un escrit de l’autor de la fotografia autoritzant-nos a penjar-ho a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants. En cas de ser menors d’edat necessitarem que el vostre pare, mare o tutor legal us faci un escrit on ens autoritzi a penjar la fotografia a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants.

La decisió final es publicarà a la web abans de que finalitzi el mes de setembre de 2018.

La resta de fotografies podran ser també, encara que no guanyin, utilitzades totes elles per mitjans publicitaris de Viajes CumLaude, tal com: web, cartells publicitaris a autocars, etc.

El fet d’enviar les fotografies dóna per fet que tothom que hi surt està d’acord i cedeix els drets d’imatge.

La resta de vídeos enviats podran ser utilitzats, en part o totalment, també per a finalitats publicitàries a la nostra web.

Bases:

En el vídeo de màxim 5 minuts de durada, hi ha d’aparèixer els alumnes (amb motxilles CumLaude com a mínim 3 vegades), així com el mitjà de transport, l’allotjament i algun dels àpats i visites. I en algun moment del vídeo s’ha de dir NOSALTRES VIATGEM AMB CUMLAUDE!

El fet d’enviar el vídeo al concurs dóna per fet que tothom que hi surt està d’acord i cedeix els drets d’imatge.

Termini: Data límit de presentació el 29 de Juny de 2018.

On adreçar-ho? Per correu electrònic a una d’aquestes dues adreces:

Important: Cal identificar el vídeo amb la següent informació:

  • Centre
  • Autor/a del vídeo
  • Destí
  • Títol del vídeo
  • Telèfon mòbil
  • Adreça electrònica

MOLT IMPORTANT: Si sou majors d’edat necessitarem que ens feu arribar un arxiu on hi consti un escrit de l’autor de la fotografia autoritzant-nos a penjar-ho a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants. En cas de ser menors d’edat necessitarem que el vostre pare, mare o tutor legal us faci un escrit on ens autoritzi a penjar la fotografia a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants.

La decisió final es publicarà a la web abans de que finalitzi el mes de setembre 2018.

Tots els vídeos podran ser també utilitzats encara que no guanyin, per publicitat de Viajes CumLaude, a la nostra web.