CONCURS FOTO&VÍDEO 2019

/CONCURS FOTO&VÍDEO 2019

CONCURS FOTO&VÍDEO 2018.

Un any més des de CumLaude us donem la possibilitat de participar al concurs fotogràfic on tindreu l’oportunitat de demostrar les vostres dots fotogràfiques i guanyar un dels premis. La foto guanyadora serà triada per CumLaude d’entre les mes votades! El guanyador de la fotografia escollida s’emportarà una camèra fotogràfica o un Smartphone.

Bases:
A la fotografia hi ha d’aparèixer un grup d’alumnes gaudint del seu viatge.

Es valorarà que surti una motxilla de CumLaude (no és imprescindible).

Termini: Data límit de presentació el 28 de Juny de 2019.

On adreçar-ho? Per e-mail a una d’aquestes dues adreces:

Important: Cal identificar les fotografies amb la següent informació:

 • Centre
 • Autor/a de la fotografia
 • Destí
 • Títol de la fotografia
 • Telèfon mòbil
 • Adreça electrònica

MOLT IMPORTANT: Si sou majors d’edat necessitarem que ens feu arribar un arxiu adjunt on hi consti un escrit de l’autor de la fotografia autoritzant-nos a penjar-ho a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants. En cas de ser menors d’edat necessitarem que el vostre pare, mare o tutor legal us faci un escrit on ens autoritzi a penjar la fotografia a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants. Juntament amb aquest escrit haureu d’adjuntar la/les fotocopia/es del/dels  DNI/s del/s que autoritzen i cedeixen les imatges, i dels autors de la fotogràfia. Sense aquesta documentació no podrem validar la participació del concursant.

És imprescindible que el/la participant hagi viatjat aquest curs 2018-19 amb Viatges Cumlaude.

La decisió final es publicarà a la web abans de que finalitzi el mes de setembre de 2019.

La resta de fotografies podran ser també, encara que no guanyin, utilitzades totes elles per mitjans publicitaris de Viajes CumLaude, tal com: web, cartells publicitaris a autocars, etc.

El fet d’enviar les fotografies dóna per fet que tothom que hi surt està d’acord i cedeix els drets d’imatge.

Un any més des de CumLaude us donem la possibilitat de participar al concurs de vídeo on tindreu l’oportunitat de demostrar les vostres habilitats com editors de vídeos i guanyar un dels premis. El vídeo que sigui més votat serà el video guanyador i obtindrà com a premi una camèra esportiva o un altaveu bluetooth.

Bases:

En el vídeo de màxim 5 minuts de durada, hi ha d’aparèixer els alumnes (amb motxilles CumLaude com a mínim 3 vegades), així com el mitjà de transport, l’allotjament i algun dels àpats i visites. I en algun moment del vídeo s’ha de dir NOSALTRES VIATGEM AMB CUMLAUDE!

Termini: Data límit de presentació el 28 de Juny de 2019.

On adreçar-ho? Per correu electrònic a una d’aquestes dues adreces:

Important: Cal identificar el vídeo amb la següent informació:

 • Centre
 • Autor/a del vídeo
 • Destí
 • Títol del vídeo
 • Telèfon mòbil
 • Adreça electrònica

MOLT IMPORTANT: Si sou majors d’edat necessitarem que ens feu arribar un arxiu adjunt on hi consti un escrit de l’autor de la fotografia autoritzant-nos a penjar-ho a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants. En cas de ser menors d’edat necessitarem que el vostre pare, mare o tutor legal us faci un escrit on ens autoritzi a penjar la fotografia a la web i per temes publicitaris, acceptant cedir el dret d’imatge de tots els participants. Juntament amb aquest escrit haureu d’adjuntar la/les fotocopia/es del/dels  DNI/s del/s que autoritzen i cedeixen les imatges, i dels autors de la fotogràfia. Sense aquesta documentació no podrem validar la participació del concursant.

És imprescindible que el/la participant hagi viatjat aquest curs 2018-19 amb Viatges Cumlaude.

La decisió final es publicarà a la web abans de que finalitzi el mes de setembre 2019.

El fet d’enviar el vídeo al concurs dóna per fet que tothom que hi surt està d’acord i cedeix els drets d’imatge.

Tots els vídeos podran ser també utilitzats encara que no guanyin, per publicitat de Viajes CumLaude, a la nostra web.

La foto guanyadora del concurs de foto 2018 ha estat TORMENTA SOBRE SAN PABLO

 

Centre: Institut Les Corts
Autor/a: Javier Gonzalez
Destí: Londres

 

Moltes felicitats Javier!

TORMENTA SOBRE SAN PABLO

prof10

El video guanyador amb 468 vots  ha estat MALLORCA 2018!

 

Centre: Institut Begues
Autor/a del vídeo: Alicia Ruiz Serra
Destí: Mallorca

 

Moltes felicitats Alicia!