Assegurances

/Assegurances

ASSEGURANCES DE VIATGE

Posem a la vostra disposició la cobertura de les diferents assegurances. Assegureu-vos de quina és exactament la que us interessa abans de contractar-la, o bé, si sou pares, assegureu-vos del número de pòlissa que el centre ha contractat amb nosaltres abans d’imprimir la cobertura.

· Clausulat general
………………………
· Assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil
………………………
· Assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil + anul·lació individual (per causa de força major justificada)
………………………
· Assegurança d’assistència sanitària i responsabilitat civil + cancel·lació de vol per causa de força major
………………………
· Assegurança d’assistència sanitària i rep. Civil + anul·lació individual + cancel·lació de vol.

Informació de transport
· Informació d’autocars: Si viatgeu en autocar, consulteu les hores de conducció i descans del conductor aquí
· Informació de vols aquí